Príchod jari a prípravy na Veľkú noc

Čas plynie a naši seniori sa už teraz tešia z príchodu jari a slávenia veľkonočných sviatkov. Za aktívnej účasti si krátia čas nielen pracovnými činnosťami pri zhotovovaní dekoračných a úžitkových predmetov, pečením, cibrením pamäte, ale i spoločnými modlitbami v priebehu celého dňa. Práve modlitba, nám i našim seniorom, a spojenie s Bohom dodáva veľkú silu a nádej.