Trojkráľové požehnanie

K sviatku Zjavenia Pána – Troch kráľov už tradične patrí aj trojkráľové požehnávanie našich príbytkov. Ďakujeme pátrovi Františkovi, ktorý za asistencie apoštolských sestier požehnal izby klientov i ostatné priestory zariadenia pre seniorov. Prostredníctvom neho tak prišlo Božie požehnanie aj do Domu sv. Juraja.