GALÉRIA

Slávnostné otvorenie Domu svätého Juraja

Zariadenie pre seniorov Dom svätého Juraja bolo slávnostne otvorené začiatkom júna 2019. Po slávnostnej svätej omši za účasti viacerých kňazov a prítomných hostí zariadenie požehnal rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik.

Interiér zariadenia

Budova Domu svätého Juraja sa skladá z troch podlaží. Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory určené pre personál a technické zabezpečenie zariadenia. Na 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú izby pre klientov zariadenia – 1 dvojlôžková izba so samostatným hygienickým zariadením spĺňajúca požiadavky pre osoby na invalidnom vozíku, 4 dvojlôžkové izby so samostatným hygienickým zariadením pre osoby so zhoršenou schopnosťou pohybu, 2 dvojlôžkové izby pre osoby pripútané na lôžko, ktoré majú spoločnú kúpeľňu slúžiacu pre osoby pripútané na lôžko (viď obrázok). Okrem izieb sa na tomto podlaží nachádza výdajňa stravy, jedáleň, oddychová miestnosť, ošetrovňa, dezinfekčná miestnosť a sklad pre predmety občasnej potreby pre odloženie svojich sezónnych odevov.

Na 3. nadzemnom podlaží zariadenie disponuje izbami pre mobilných klientov, resp. so zhoršenou schopnosťou pohybu, a to v jednolôžkových, v dvojlôžkových izbách so samostatným hygienickým zariadením a v kombinácii dvoch dvojlôžkových izbách so samostatným hygienickým zariadením. Nachádza sa tu tiež spoločenská miestnosť, kuchynka pre klientov a ošetrovňa.

Exteriér zariadenia

Klienti Domu svätého Juraja majú možnosť využívať aj exteriérové priestory zariadenia. V jarnom, letnom i jesennom období je to predovšetkým priestor s lavičkami v okolí Kaplnky sv. Jozefa a priľahlej terasy, ktorí zároveň slúži klientom aj na prijímanie svojich návštev. Radosť majú tiež z pohľadu na sochu Panny Márie, ktorá sa nachádza uprostred. Okrem toho je pozdĺž celého areálu Domu sv. Juraja vybudovaný bezbariérový chodník, ktorý môžu klienti zariadenia takisto využívať napr. na krátke prechádzky.

Kaplnka svätého Jozefa

Dôležitou súčasťou zariadenia pre seniorov Dom svätého Juraja je malá, útulná kaplnka zasvätená sv. Jozefovi (otec Cirkvi, patrón dobrej smrti, patrón umierajúcich, patrón pracujúcich…) Dominantou kaplnky je dvojmetrová socha svätého Jozefa s Božským dieťaťom umiestnená nad bohostánkom. Klienti a zamestnanci zariadenia majú možnosť sa na tomto mieste zúčastňovať duchovného programu – každodennej svätej omše, osobnej modlitby i adorácie. Keďže je vstup do kaplnky a priestor v nej bezbariérový, majú túto možnosť všetci klienti bez ohľadu na ich telesné postihnutie. 

Ambulancia blahoslavenej Zdenky Schelingovej

V areáli Domu svätého Juraja sa od roku 2021 nachádza aj ambulancia blahoslavenej Zdenky Schenlingovej. Ide o ambulanciu všeobecného lekára, ktorý do ambulancie dochádza z mesta Lučenec a pôsobí v nej každú stredu v poobedných hodinách. Je vybavená modernými prístrojmi, ktoré je možné využívať aj pre klientov zariadenia pre seniorov (napr. EKG, tlakový holter), čím je možné rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na zmeny zdravotného stavu. 

Pohľad na Dom svätého Juraja z výšky

Svoje čaro má aj pohľad na Dom svätého Juraja z výšky. Areál Domu svätého Juraja tvorí: hlavná budova zariadenia pre seniorov, Kaplnka sv. Jozefa, exteriérové sklady (pajta), kuchyňa a kancelárske priestory zariadenia pre seniorov, ambulancia bl. Zdenky Schelingovej a priľahlá parkovacia plocha. 

Za možnosť zverejnenia týchto fotografií ďakujeme p. fotografovi Mariánovi Lackovi.