Personálne obsadenie

Mgr. Lucia Paľagová

riaditeľka

Mgr. Jana Žilková

sociálny pracovník

Mgr. Jana Folková

zastupujúci sociálny pracovník

Mgr. Petra Fajčíková

administratívny pracovník

Mária Dudášová

zdravotná sestra

Emília Bartková

praktická sestra

Terézia Vašašová

opatrovateľ

Miroslava Urbančoková

opatrovateľ

Zlata Žigová

opatrovateľ

Adam Turanovič

opatrovateľ

Adriana Novodomská

opatrovateľ

Monika Skypalová

opatrovateľ

Zdenka Hudecová

opatrovateľ

Veronika Václavíková

opatrovateľ

Elena Demeová

opatrovateľ

sr. Marie

opatrovateľ

Eva Grendová

opatrovateľ

sr. Mária Teresa

voľnočasové aktivity s klientmi

Miroslav Miklušák

hlavný kuchár

Miroslav Moravčík

pomocný kuchár, pracovník výdaja jedla

Jaroslav Zdechovan

pracovník výdaja jedla

Anna Skypalová

pracovník výdaja jedla

Anna Hroncová

pomocný personál (žehliareň)

Katarína Čemanová

osoba zodpovedná za čistotu priestorov

Eva Kéketyová

osoba zodpovedná za čistotu priestorov

sr. Luitgard

osoba zodpovedná za čistotu priestorov

sr. Mária

osoba zodpovedná za čistotu priestorov

Jozef Sarvaš

úprava exteriéru