Podporili nás

Veľmi si vážime, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť náš Dom svätého Juraja.

Srdečne ďakujeme:

Obec Stará Halič

Obec Halič