Podporili nás

Ďakujeme všetkým Vám, milí naši dobrodinci – spoločnosti i jednotlivci, známi i Bohuznámi, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporujete náš Dom svätého Juraja. Veľmi si to vážime.

Srdečne ďakujeme:

Obec Stará Halič

Obec Halič

         Obec Ľuboreč

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Udine