KONTAKT

Zriaďovateľ

Združenie priateľov Domu svätého Juraja
zastúpený: Alica Ďurišová, štatutárny zástupca
adresa: Hlavná 96/29, 985 11 Stará Halič
IČO: 51758601
DIČ: 2120768771

Adresa

Zariadenie pre seniorov Dom svätého Juraja
Obchodná 257/2A
985 11 Stará Halič

Zastupujúci riaditeľ

Mgr. Marcel Šupica
e-mail: info@domsvatehojuraja.sk
tel. kontakt: +421 917 276 052

E-mail

info@domsvatehojuraja.sk

Bankové spojenie

IBAN: SK74 0900 0000 0051 4541 3044

Sociálny pracovník

Mgr. Jana Folková
7:00 - 14:30
tel. kontakt: +421 917 500 006

Kde nás nájdete?


Napíšte nám