KONTAKT

Zriaďovateľ

Združenie priateľov Domu svätého Juraja
zastúpený: Alica Ďurišová, štatutárny zástupca
adresa: Hlavná 96/29, 985 11 Stará Halič
IČO: 51758601
DIČ: 2120768771

Adresa

Zariadenie pre seniorov Dom svätého Juraja
Obchodná 257/2A
985 11 Stará Halič

Riaditeľka

Mgr. Lucia Paľagová
e-mail: lucia.palagova@domsvatehojuraja.sk
tel. kontakt: +421917825574

E-mail

info@domsvatehojuraja.sk

Bankové spojenie

IBAN: SK74 0900 0000 0051 4541 3044

Kde nás nájdete?


Napíšte nám