Návšteva z Farmy sv. Jozefa

Vďaka rozrastajúcej sa Farme sv. Jozefa vzniká pre klientov DSJ nová voľnočasová aktivita. Veľkú radosť majú zvlášť tí klienti, pre ktorých boli zvieratá ich každodennou súčasťou. Prvou návštevou tu v zariadení bola ovečka – Fliačik, ktorú klientom predstavil brat Martin. Takto bol areál Domu sv. Juraja okrem vytvorených symbolov Veľkej noci (zajace, kraslice, kuriatka) skrášlený aj živým symbolom – ovečkou.