Toto všetko sme už stihli…

Počas prvých dvoch mesiacov nového roka sme to mali v Dome svätého Juraja naozaj pestré. Tak ako každý mesiac, aj počas januára a februára, sme spolu s našimi klientmi slávili ich sviatky. S niektorými dokonca aj okrúhle jubileá. 

Každodenné doobedňajšie aktivity boli rozmanité, no tentokrát aj výnimočné. Všetkých našich klientov potešila svojou návštevou naša sociálna pracovníčka Janka aj s malou dcérkou Pavlínkou.

Obohatením pre našich seniorov bol aj kultúrny program v KD v Haliči v podobe divadelného predstavenia – Ako anjel Michael naučil Matúška Kopčeka poslúchať, ktorého sa všetci záujemcovia z DSJ mohli zúčastniť.