Týždeň rôznych aktivít

Mesiac apríl ubehol v našom zariadení naozaj rýchlo a teplejšie počasie prilákalo našich seniorov tráviť viac času vonku. Počas aktivít si spravili krátky výlet k apoštolským sestrám Rodiny Panny Márie a postupne začali sadiť aj do vyvýšených záhonov. Veľkú radosť mali tiež z krátkej prednášky o Kostole sv. Juraja v Starej Haliči.