Začali sme pestovať vo vyvýšených záhonoch

Vďaka podpore Nadácie Henkel Slovensko, ktorá podporila projekt vyvýšených záhonov, ako aj vďaka ďalším dobrodincom (darcom priesad) a dobrovoľníkom pri realizácii samotného projektu, mohli klienti Domu sv. Juraja a naďalej môžu využívať svoje schopnosti a praktické skúsenosti z pestovania vo svojich záhradkách. Aktivita okrem toho, že prináša klientom rozšírenie možností využitia ich voľného času, ich aj vnútorne napĺňa, teší a prinavracia im pocit užitočnosti. Už po pár týždňoch je viditeľný výsledok ich starostlivosti, ktorý môžeme zdôrazniť heslom: „Nami vypestované byliny, do vlastnej kuchyne“.