Zo srdca ďakujeme

Veľmi sa tešíme a ďakujeme dobrému Pánu Bohu, že sme mohli aj tohtoročné sviatky Narodenia Božieho Syna prežiť spolu s našimi klientmi v Dome svätého Juraja vo vzájomnej láske, pokoji, modlitbe, radosti i tichosti. Ich slávenie sme začali večernou svätou omšou v Kaplnke sv. Jozefa. Ďakujeme aj Vám – milí naši dobrodinci, ktorí ste svojimi darčekmi, či už zabalenými vo vianočných krabičkách alebo darčekových taškách, vyčarili iskričku v očiach nejednému nášmu seniorovi. Zároveň ďakujeme všetkým Vám, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporuje Dom svätého Juraja počas celého roka. Nech Vás za Vašu dobrotu Božské Dieťa obdarí svojou láskou a pokojom, a naplní vaše srdcia radosťou. Z Domu svätého Juraja Vám prajeme požehnané Vianoce a celý nový rok 2024. 

Ďakujeme!