Aktívna príprava na sviatok Božieho Tela a Krvi

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi už oddávna sprevádza tradícia procesií. Na jej príprave sa tento rok aktívne podieľali aj klienti Domu sv. Juraja. Tí usilovne nalúpali mnoho lupienkov z kvetov, ktoré následne deti počas slávnostnej procesii rozsýpali pred eucharistickým Pánom v monštrancii.