Deň matiek v Dome sv. Juraja

Deň matiek sme tento rok v Dome sv. Juraja slávili až dvakrát. Popoludnie druhej májovej nedele našim klientom svojou hudbou a spevmi spríjemnili už tradične priatelia Domu sv. Juraja. Úsmev na tvárach klientov dňa 23.5. vyčarili zase deti z Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci, ktoré svojím milým programom klientov veľmi potešili. Za pripravený program a venovaný čas všetkým účinkujúcim zo srdca ďakujeme.