Archanjel Rafael – Boh uzdravuje

Počas roka 2022 sa podarila zrealizovať maľba sv. archanjela Rafaela na skosenom rohu novopostavenej budovy Domu sv. Juraja, ktorá bola v pláne už od samotného začiatku stavania zariadenia pre seniorov. Dôvodov prečo akurát postava sv. archanjela Rafaela je niekoľko. V prvom rade je to biblický kontext, kde sa v knihe Tobiáš dočítame aj nasledovné:  „V tej istej chvíli bola vypočutá modlitba obidvoch pred Božou velebou a bol poslaný Rafael uzdraviť obidvoch: Tóbimu odstrániť beľmo z očí, aby očami videl Božie svetlo, a Raguelovu dcéru Sáru dať Tóbiho synovi Tobiášovi za manželku a oslobodiť ju od zloducha Asmodeja.“ (Tob 3, 16-17) V druhom rade samotný význam mena Rafael znamená – „Boh uzdravuje“, čo pripomína modlitba k sv. Rafaelovi ako napr.: Svätý archanjel Rafael, Teba Boh poveril tým, aby si liečil všetko to, čo potrebuje uzdravenie…A v neposlednom rade je to aj právom pridelený titul sv. archanjelovi Rafaelovi – patrón chorých.