Zahrali a zaspievali našim Máriám

September sa v Dome sv. Juraja niesol v znamení mena „Mária“ (najčastejšie ženské meno v zariadení). O program sa postarali priatelia Domu sv. Juraja, tentokrát s folklórnym a mariánsko-liturgickým repertoárom piesní.