Máj – mesiac Panny Márie

Mesiac máj začali našli seniori veľmi milou aktivitou – vyrobili si malé oltáriky s obrázkom Panny Márie, ktoré vyplnili sušenými kvietkami, kamienkami a inými dekoráciami. Ďalší seniori ich počas celej činnosti sprevádzali spevom mariánskych piesní. Oltáriky s Pannou Máriou už v tejto chvíli zdobia ich izby.  

Týždeň rôznych aktivít

Mesiac apríl ubehol v našom zariadení naozaj rýchlo a teplejšie počasie prilákalo našich seniorov tráviť viac času vonku. Počas aktivít si spravili krátky výlet k apoštolským sestrám Rodiny Panny Márie a postupne začali sadiť aj do vyvýšených záhonov. Veľkú radosť mali tiež z krátkej prednášky o Kostole sv. Juraja v Starej Haliči. 

Rozptýlenie s cvičeným psíkom

Do Domu sv. Juraja už po niekoľkýkrát zavítal cvičený pes Poky. So svojím pánom predviedol našim klientom veľmi milé kúsky, čím si ich všetkých hneď získal. Počas ďalších stretnutí sa budú môcť naši seniori do aktivít s psíkom aj veľmi aktívne zapojiť, na čo sa úprimne tešia.

2% z dane pre Dom svätého Juraja

Milí priatelia a dobrodinci Domu svätého Juraja!  Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste sa rozhodli v roku 2023 podporiť Združenie priateľov Domu svätého Juraja formou darovania 2% z Vašich daní.  Srdečné Pán Boh zaplať! Tých, ktorí by chceli podporiť Dom sv. Juraja aj tento rok, prosíme o vyplnenie a podpísanie tlačiva – Vyhlásenie o poukázaní podielu …

Veľkonočné prekvapenie

Deti zo školského klubu v Haliči spolu s pani vychovávateľkami potešili našich seniorov takýmto krásnym s láskou maľovaným veľkonočným vajíčkom. Osobne nám ho priniesli a zavinšovali k Veľkej noci. Vajíčko sme umiestnili na viditeľné miesto a počas veľkonočných sviatkov bude zdobiť našu jedáleň. Ďakujeme za milé prekvapenie. V mene celého Domu svätého Juraja Vám všetkým …

Ku Dňu žien…

8. marca, pri príležitosti MDŽ, sme v Dome sv. Juraja sme nachystali malé prekvapenie pre všetky ženy – klientky i zamestnankyne v našom zariadení. Slávnostné prestretie jedálenských stolov zvlášť potešilo naše babičky. Dobrodincom ďakujeme za pekné kvietky, ktorými takto potešili celé naše dámske obsadenie.  

Február v Kaplnke sv. Jozefa

V Dome svätého Juraja je svätá omša každodennou súčasťou duchovného programu našich klientov i zamestnancov. Začiatkom mesiaca, 2. februára, sme v Kaplnke sv. Jozefa slávili sviatok Obetovania Pána spojený s požehnaním hromničných sviec. 14. februára sme Popolcovou stredou vstúpili do štyridsaťdňového pôstneho obdobia, počas ktorého môže každý jeden z nás viac rozjímať o utrpení nášho Pána a …

Toto všetko sme už stihli…

Počas prvých dvoch mesiacov nového roka sme to mali v Dome svätého Juraja naozaj pestré. Tak ako každý mesiac, aj počas januára a februára, sme spolu s našimi klientmi slávili ich sviatky. S niektorými dokonca aj okrúhle jubileá.  Každodenné doobedňajšie aktivity boli rozmanité, no tentokrát aj výnimočné. Všetkých našich klientov potešila svojou návštevou naša sociálna …

Pol hodinka „divokého západu“ v DSJ

Tohtoročné fašiangové obdobie nám v Dome sv. Juraja spestrili svojím tematickým programom – Na divokom západe deti zo Základnej školy s Materskou školou Hany Ponickej v Haliči. Krátkou scénkou a tančekmi dievčat od tých najmenších až po najväčšie roztancovali v srdci aj našich klientov. Ich vystúpenie sa im veľmi páčilo a boli z neho nadšení. …

Zvianočnieva sa…

Najkrajšie sviatky roka sú už predo dvermi a naši klienti sa veľmi aktívne duchovne pripravujú na ich príchod. Už niekoľko dní ich dopoludňajšie aktivity obohacuje Deviatnik k Panne Márii. Za pomoci našej sociálnej pracovníčky skrášľujú vchodové dvere a okná, zdobia vianočný stromček na chodbe i v spoločenskej miestnosti, a v neposlednom rade pečú vianočné oblátky…