Deň matiek v Dome sv. Juraja

Deň matiek sme tento rok v Dome sv. Juraja slávili až dvakrát. Popoludnie druhej májovej nedele našim klientom svojou hudbou a spevmi spríjemnili už tradične priatelia Domu sv. Juraja. Úsmev na tvárach klientov dňa 23.5. vyčarili zase deti z Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci, ktoré svojím milým programom klientov veľmi potešili. Za pripravený …

Voľnočasové aktivity klientov

V rámci zaužívaného aktivizačného programu v Dome sv. Juraja sú pre klientov počas celého týždňa pripravené rôznorodé činnosti. Aby boli fit nie len duchom, ale aj telom každý pondelok sú aktivity zamerané na pohyb a precvičovanie tela. V utorok sú to pracovné aktivity, kde klienti svoje zručnosti premieňajú do papierových výrobkov. V stredu sú aktivity zamerané …

Púť na Staré Hory

Niektorí z klientov využili možnosť putovať na záverečnú sv. omšu farskej pešej púte na Staré Hory. V zastúpení Domu sv. Juraja odovzdali pri Studničke Panne Márii úmysly všetkých klientov a zamestnancov DSJ.

Oslavy narodenín

Druhá polovica apríla sa opäť niesla v znamení osláv narodenín našich klientov…

Prvé aprílové teplé dni

Prvé aprílové teplé dni využili klienti Domu svätého Juraja vyhrievaním sa na slnku, návštevou Farmy sv. Jozefa, prechádzkami i návštevou farského kostola v Nedeľu Božieho milosrdenstva s milým posedením u sestričiek. 

Návšteva z Farmy sv. Jozefa

Vďaka rozrastajúcej sa Farme sv. Jozefa vzniká pre klientov DSJ nová voľnočasová aktivita. Veľkú radosť majú zvlášť tí klienti, pre ktorých boli zvieratá ich každodennou súčasťou. Prvou návštevou tu v zariadení bola ovečka – Fliačik, ktorú klientom predstavil brat Martin. Takto bol areál Domu sv. Juraja okrem vytvorených symbolov Veľkej noci (zajace, kraslice, kuriatka) skrášlený …

Veľká noc

Klienti Domu sv. Juraja pokračovali v prípravách na Veľkú noc aj pletením korbáčov. Zavŕšením príprav bola veľkonočná výzdoba átriových dverí a ozdobenie hlavného vchodu do zariadenia. Svoje korbáče si vyskúšali na Veľkonočný pondelok.

Svätý (Veľký) týždeň v DSJ

Aj klienti Domu svätého Juraja slávili sviatky Veľkej noci. Svätý týždeň začali pripomenutím si vstupu Pána Ježiša do Jeruzalema na Palmovú nedeľu. V priebehu týždňa prijali sviatosť zmierenia. Slávením sv. omše Štvrtku Svätého týždňa ďakovali za ustanovenie sviatosti kňazstva a sviatosti Eucharistie. Počas obradov Piatku utrpenia Pána si klienti s vrúcnou láskou uctili kríž a …

Pôstne duchovné cvičenia

Už od začiatku pôstneho obdobia majú klienti Domu sv. Juraja možnosť pripravovať sa na najdôležitejšie sviatky v roku aj formou duchovných prednášok kňazov Diela Ježiša Veľkňaza a Rodiny Panny Márie. Tieto prednášky sú im na týždennej báze premietané v spoločenskej miestnosti. Klienti ich veľmi pozorne sledujú a uvedomujú si potrebu aj ich duchovného prehĺbenia. 

Prednáška o Turínskom plátne

Počas pôstneho obdobia majú klienti zariadenia možnosť zúčastňovať sa spoločnej krížovej cesty. Piatok 24.3.2023 mohli rozjímať o umučení Pána Ježiša netradične – cez prednášku o Turínskom plátne, ktorú viedol p. Tomáš – kaplán farnosti.