Jesenné voľnočasové aktivity a kognitívne cvičenia

Okrem precvičovania jemnej motoriky si zariadenie zakladá aj na udržaní kognitívnych funkcií klientov. Aktivity sú zamerané na udržanie pozornosti, rozvoj pamäti, uvažovania i na mentálne zručnosti, a to formou rôznych úloh a cvičení. Klientom Domu sv. Juraja sú počas aktivít jednotlivé zadania vždy prispôsobené ich schopnostiam a možnostiam.