Koľko lásky sa zmestí…

Veľkú radosť v srdci prežívame už niekoľko rokov z krásnej myšlienky našich farníkov, resp. manželských párov z blízka i okolia, ktorí z vlastnej iniciatívy a z čistej lásky k našim starým a chorým organizujú a zastrešujú akciu: „Koľko lásky sa zmastí do krabičky od topánok„. A tak aj tento rok 24.12.2021 si naši starí a chorí mohli po štedrej večeri nájsť pod stromčekom darček adresovaný presne na svoje meno. Ich radosť bola úprimná a neskrývaná. Viackrát z ich očiek vypadli slzy vďaky a dojatia. Popritom sme si spievali koledy a na záver poďakovali malému novonarodenému Ježiškovi za Jeho prejavy lásky. Vždy sme to my, ktorí sme obdarovaní v prvom rade Božou láskou, a v konečnom dôsledku aj v hmatateľnej podobe prostredníctvom sŕdc dobrých ľudí.