Naši jubilanti oslavovali 90-tky

Pre Dom sv. Juraja je veľkou radosťou, že klienti zariadenia si ako miesto svojej oslavy volia „svoj súčasný domov“. Špecifikom slávenia ich jubileí je to, že nemyslia na to, aby boli obdarovaní, ale oni sami chcú byť darom a chcú byť tí, ktorí obdarujú na svoj sviatok druhých. Už niekoľko dní predtým zabezpečujú zákusky, slané pečivo, prípitok. Darom pre nich je spoločné slávenie sv. omše, slávnostný obed s pozvanou hudbou, prípadne s blízkymi príbuznými a samozrejme s prítomnosťou personálu.