Hromnice a svätoblažejské požehnanie

2. februára klienti Domu sv. Juraja slávili spoločne s otcom Jozefom sviatok Obetovania Pána – Hromnice a o deň neskôr, na sviatok sv. biskupa Blažeja prijímali na jeho príhovor svätoblažejské požehnanie.