Návšteva detí z farského letného tábora

Medzi mnohými dennými workshopmi, z ktorých si mohli deti počas farského letného tábora vybrať, bola i návšteva starých a chorých seniorov v Dome svätého Juraja. Ďakujeme za čas, ktorý deti našim klientom venovali a tiež za všetky piesne a spoločenské hry, ktoré sa navzájom mohli spolu zahrať.