Slávnostné otvorenie Domu Alpínov

Ako vyjadrenie vďaky talianskym dobrovoľníkom – Alpínom za všetku ich dobrovoľnícku prácu vo Farnosti Stará Halič, ako aj pri samotnej stavbe budovy zariadenia pre seniorov a ďalších prác v areáli Domu sv. Juraja, bol 22. septembra slávnostne otvorený a požehnaný Dom Alpínov.

Na slávnostnom otvorení Domu Alpínov sa zúčastnila veľvyslankyňa Talianskej republiky na Slovensku Catherine Flumiani v sprievode pridelenca obrany pluk. Riccarda Venturiniho, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Adrián Jenčo, predseda Národného združenia Alpínov v Udine Dante Soravito de Franceschi a koordinátor sekcie civilnej ochrany v Udine Luigi Ziani. 

Po slávnostnej sv. omši požehnal Dom Alpínov rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik a počas slávnostného ceremoniálu udelil starosta obce Stará Halič, Jozef Gembec, trom zástupcom Alpínov čestné občianstvo Starej Haliče. Veľvyslankyňa tiež udelila predsedovi Sekcie Alpínov na Slovensku Alessandrovi Zazzeronovi vyznamenanie Rytiera Rádu talianskej hviezdy za jeho kľúčovú úlohu v talianskej komunite na Slovensku a za jeho angažovanosť v dobrovoľníckych aktivitách. 

Na stenu zariadenia pre seniorov pribudla aj nová mozaika Panny Márie s Ježiškom z Castelmonte, ktorú Alpíni pre Dom sv. Juraja darovali. Po skončení slávnostného ceremoniálu mali hostia možnosť nahliadnuť aj do priestorov zariadenia pre seniorov.

Reportáž TV LUX – Poďakovali sa dobrovoľníkom