Návšteva Janky s Pavlínkou

Klienti Domu svätého Juraja sa vždy radi potešia návšteve našej sociálnej pracovníčky Janky s malou dcérkou Pavlínkou, ktorá naše zariadenie pre seniorov navštevuje prakticky od narodenia. Klienti tak môžu na príklade malej Pavlínky sledovať, ako rýchlo plynie čas. Zaujímavosťou je aj to, že na titulnom obrázku ju môžete vidieť v náručí našej najstaršej obyvateľky zariadenia – 93-ročnej Juditky.