Kreatívne voľnočasové aktivity

Za príjemné prekvapenie vo forme kresieb srdiečok od detí z materskej školy v Nitre, doručené sr. Teresitkou, sa na oplátku klienti Domu sv. Juraja zavďačili týmto deťom vlastnoručne vyrobenými výrobkami a pozdravmi. Milé detské kresby sa klientom natoľko páčili, že si nimi vyzdobili aj spoločenskú miestnosť, v ktorej trávia veľa voľného času. Zároveň sa pri týchto obrázkoch odfotili a poslali ich aj so svojimi výrobkami deťom k ich sviatku – MDD.