Návšteva sv. Mikuláša

Svätý Mikuláš neobišiel Dom svätého Juraja ani tento rok. V sprievode svojich anjelských pomocníkov zavítal medzi našich starých a chorých seniorov v poobedňajších hodinách. Nadšenie a radosť z jeho príchodu naši klienti naozaj neskrývali. Hneď z príchodu mu venovali peknú pesničku, v závere stretnutia, básničku. On im zase v krátkosti porozprával azda najznámejší príbeh z jeho života. Podľa jeho príkladu všetkých povzbudil k štedrosti, láskavosti a blízkosti k tým, ktorí potrebujú našu pomoc, mysliac pri tom zvlášť na to, že čím viac dávame, tým viac od Pána Boha dostávame…

Každému tiež venoval požehnanie tzv. mannou sv. Mikuláša a sladký balíček.