Dušičkový čas

Aj tento rok sme si počas Spomienky na všetkých verných zosnulých – 2. novembra v Kaplnke sv. Jozefa pripomenuli tých našich klientov, ktorí v roku 2023 odišli do domu nebeského Otca. Klienti i zamestnanci mohli v modlitbách pred vyloženou Najsvätejšou sviatosťou zvlášť myslieť nielen na nich, ale aj na svojich zosnulých príbuzných. Okrem toho klienti pomáhali dušiam v očistci i svojou modlitbou na cintoríne.