Pohybové a relaxačné cvičenia

O nevyhnutnosti pohybu pre zachovanie celkovej vitality seniorov dnes už nepochybuje snáď nik, keďže pomocou rôznych relaxačných cvičení a techník je možné optimálne regulovať fyzické aj psychické napätie. Vzhľadom na ciele, pohybové limity a častokrát i obmedzujúce podmienky sú odporúčané pohybové aktivity prijímateľov sociálnych služieb špeciálne prispôsobené. Medzi najvhodnejšie pohybové aktivity seniorov patria: aeróbny tréning, silový tréning, cvičenie na chrbticu i cvičenie na podporu rovnováhy.