Prednáška o Turínskom plátne

Počas pôstneho obdobia majú klienti zariadenia možnosť zúčastňovať sa spoločnej krížovej cesty. Piatok 24.3.2023 mohli rozjímať o umučení Pána Ježiša netradične – cez prednášku o Turínskom plátne, ktorú viedol p. Tomáš – kaplán farnosti.