Pôstne duchovné cvičenia

Už od začiatku pôstneho obdobia majú klienti Domu sv. Juraja možnosť pripravovať sa na najdôležitejšie sviatky v roku aj formou duchovných prednášok kňazov Diela Ježiša Veľkňaza a Rodiny Panny Márie. Tieto prednášky sú im na týždennej báze premietané v spoločenskej miestnosti. Klienti ich veľmi pozorne sledujú a uvedomujú si potrebu aj ich duchovného prehĺbenia.