Púť na Staré Hory

Niektorí z klientov využili možnosť putovať na záverečnú sv. omšu farskej pešej púte na Staré Hory. V zastúpení Domu sv. Juraja odovzdali pri Studničke Panne Márii úmysly všetkých klientov a zamestnancov DSJ.