Voľnočasové aktivity klientov

V rámci zaužívaného aktivizačného programu v Dome sv. Juraja sú pre klientov počas celého týždňa pripravené rôznorodé činnosti. Aby boli fit nie len duchom, ale aj telom každý pondelok sú aktivity zamerané na pohyb a precvičovanie tela. V utorok sú to pracovné aktivity, kde klienti svoje zručnosti premieňajú do papierových výrobkov. V stredu sú aktivity zamerané na udržiavanie zmyslových schopností. Každý štvrtok sa mobilní klienti v pravidelných intervaloch striedajú na adorácii v Kaplnke sv. Jozefa a imobilným klientom je zase na izbách poskytovaná jemná masáž. V piatok sú to aktivity s duchovným zameraním.