Sledovanie kňazskej vysviacky p. Camilla

Hlboko dojatí boli klienti Domu sv. Juraja pri sledovaní kňazskej vysviacky diakona Janka Hanečku – p. Camilla. Počas posledných rokov prípravy na kňazstvo a pôsobenia v Dome sv. Juraja ho klienti sprevádzali svojimi modlitbami a obetami. O to väčšia bola ich vnútorná radosť. Novokňaz páter Camillo pôsobil necelé dva roky v zariadení ako duchovná výpomoc v pastoračnej starostlivosti o starých a chorých.