Svätý Mikuláš v Dome sv. Juraja

Hoci je sviatok sv. Mikuláša predovšetkým sviatkom detí, sv. Mikuláš zavítal aj do Domu sv. Juraja, aby poďakoval starým, chorým a trpiacim seniorom zariadenia za ich z lásky nesené a obetované utrpenie. Pre zmiernenie utrpenia mali klienti možnosť dostať i požehnanie olejom priamo z Myry, z miesta jeho biskupského pôsobenia. Ako darček pre sv. Mikuláša si klienti pripravili spoločné piesne.