Srdiečka od detí z ŠKD v Haliči

Školský klub detí ZŠ s MŠ Hany Ponickej v Haliči potešil v októbri, mesiaci úcty k starším, našich seniorov milým darčekom. S pomocou svojich pani učiteliek vyrobili malé srdiečka, na ktorých bol našim klientom adresovaný takýto odkaz: „Milá babka, milý dedko, znamenáte pre nás všetko. Častokrát sa s nami hráte, rozprávočky rozprávate. Preto v dnešný veľký deň, povedať Vám chceme ĎAKUJEME“. 

Za milé prekvapenie im v mene našich klientov ďakujeme.