Stretnutie s bohoslovcami

Nakoľko je Dom sv. Juraja katolícke zariadenie, klientov zariadenia potešila návšteva študentov – bohoslovcov kňazského seminára, ktorí do zariadenia pre seniorov zavítali až z Ríma. Účastníkom prednášky porozprávali ich osobné rozhodnutia, čo ich viedlo vybrať sa touto cestou. Napriek tomu, že boli medzi nimi aj traja bohoslovci talianskej národnosti, navzájom sa dorozumeli a s klientmi Domu sv. Juraja vytvorili veľmi peknú duchovnú atmosféru aj formou nábožných piesní.