Svätý (Veľký) týždeň v DSJ

Aj klienti Domu svätého Juraja slávili sviatky Veľkej noci. Svätý týždeň začali pripomenutím si vstupu Pána Ježiša do Jeruzalema na Palmovú nedeľu. V priebehu týždňa prijali sviatosť zmierenia. Slávením sv. omše Štvrtku Svätého týždňa ďakovali za ustanovenie sviatosti kňazstva a sviatosti Eucharistie. Počas obradov Piatku utrpenia Pána si klienti s vrúcnou láskou uctili kríž a vo Svätú sobotu počas poklony pri Božom hrobe rozjímali vo svojich modlitbách o utrpení Pána Ježiša a očakávali Jeho vzkriesenie.