Veselý Silvester

Záver roka sa ako všade, tak aj v Dome sv. Juraja niesol v duchu bilancovania a veselej zábavy či už formou osobných predsavzatí, kvízu, spevu i smiechu.