Púť na Galambu

Veľkým darom a milosťou pre Dom sv. Juraja bola prítomnosť kňaza – otca Jozefa počas mesiacov december, január, február. Okrem svojich pastoračných povinností si našiel čas aj na púte, resp. výlety s klientmi zariadenia. V tomto prípade klienti využili prvý slnečný deň v novom roku 2023 a vybrali sa na púť na Galambu.