Zapojili sme sa do modlitbovej akcie

Spolu s našimi klientmi a zamestnancami sme sa pridali k celosvetovej akcii modlitby ruženca – 24 hodín pre Máriu. Keďže súčasná situácia vo svete, ako môžeme aj samy vidieť, nie je najlepšia, cieľom akcie je modliť sa za pokoj v Európe, na celkom svete a na úmysly Panny Márie. S úmyslom urobiť pre Pannu Máriu niečo nad rámec bežného duchovného programu, bola v Dome sv. Juraja vybratá pol hodinka z každého dňa, kedy sa v Kaplnke sv. Jozefa zjednotíme v modlitbe so všetkými, ktorí sa modlia na úmysly Panny Márie. Do tejto milej modlitbovej akcie sa môžete pridať aj vy a potešiť tak našu Nebeskú Matku svojím Zdravas´ Mária. Urobiť tak môžete tu.