Seniori seniorom

Nedeľné poobedie dňa 24. septembra našim klientom vyplnili svojím kultúrnym programom priatelia Domu svätého Juraja. Tentokrát ich však sprevádzal aj spevácky zbor Javor z Divína. Ich pekne pripravený program bol venovaný nielen nositeľkám mena Mária, ale aj všetkým ostatným klientom zariadenia, keďže sa blíži mesiac október – mesiac úcty k starším. Klienti sa takejto návšteve veľmi potešili. Navyše sa mohli do ich programu aj aktívne zapojiť, či už spevom alebo hrou na hudobný nástroj. Ako poďakovanie za príjemne strávený čas darovali naši seniori účinkujúcim kvietky, ktoré vyrábali počas denných aktivizačných činností.