Balzam pre dušu

Nielen knihy majú v sebe bohatstvo spočívajúce v liečení ubolenej duše človeka, keďže správne zvolená literatúra pomáha zdolávať neľahké životné osudy každého z nás. Je to tiež modlitba. A práve v mariánskom mesiaci máj, ktorý je zasvätený Panne Márii si chceme obzvlášť pripomenúť dôležitosť modlitby, a to, čo nám Ona stále prízvukuje – modlitbu ruženca. Preto si naši seniori počas aktivít s veľkým odhodlaním vyrábali mále desiatky z ruženca, na ktoré umiestnili zázračnú medailu Panny Márie.