Jeseň života

Jeseň života nemusí predstavovať iba pribúdanie zdravotných komplikácii a uzavretie sa do seba. Môže byť tiež zaslúženým odpočinkom po celoživotnej práci, pričom má senior čas na samého seba a môže sa venovať obľúbeným aktivitám. Dom svätého Juraja zabezpečuje okrem iného i každodenné aktivity a programy pre klientov. Počas dňa sú realizované rôzne činnosti, pri ktorých sa vychádza z potrieb obyvateľov a ich želaní. Veľmi obľúbenými sa stali pracovné aktivity, ktoré spočívajú vo vytváraní jednoduchých dekoratívnych predmetov či iných vecí a pomôcok pre samotných klientov.