Priniesli sme radosť…

Na tohtoročný sviatok Dňa detí sa pod vedením našej sociálnej pracovníčky Janky aktívne pripravovali aj seniori DSJ a k našej „družbe“ – k deťom do Školského klubu v ZŠ v Haliči vyrazili s takýmto prianím:  Milé deti! Dnes máte krásny sviatok Medzinárodný deň detí. Je to sviatok všetkých detí na svete. My, babičky a deduškovia z Domu svätého Juraja v Starej Haliči, Vám k sviatku želáme zo srdca všetko najlepšie, veľa, veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. S láskou myslíme na Vás, na milé vystúpenie, ktoré ste si pre nás pripravili, a tým zahojili naše boliestky. Uchovajte si spomienky na detstvo, ktoré je krásne a rýchlo pominie, ale spomienky stále zostanú. Buďte zdravé, šťastné a obklopené láskou, ktorú dostávate. Ďakujeme za Vašu prítomnosť, že STE, za obetavosť. Zo všetkého najviac ďakujeme Pánu Bohu za Váš život. Čas a všetky dary, ktoré máte, nech na Božiu slávu užívate.  Súčasťou prekvapenia boli ozdobené lízatká v tvare kvietkov a plyšáky. Na tomto mieste by sme radi poďakovali našim zamestnancom a ďalším zapojeným, vďaka ktorým sme mohli nazbierať veľké množstvo plyšákov, a tým vyčariť úsmev na tvárach týchto detí! https://www.youtube.com/watch?v=s8JXObVjVaw

Zo srdca ďakujeme

Veľmi sa tešíme a ďakujeme dobrému Pánu Bohu, že sme mohli aj tohtoročné sviatky Narodenia Božieho Syna prežiť spolu s našimi klientmi v Dome svätého Juraja vo vzájomnej láske, pokoji, modlitbe, radosti i tichosti. Ich slávenie sme začali večernou svätou omšou v Kaplnke sv. Jozefa. Ďakujeme aj Vám – milí naši dobrodinci, ktorí ste svojimi darčekmi, či už zabalenými vo vianočných krabičkách alebo darčekových taškách, vyčarili iskričku v očiach nejednému nášmu seniorovi. Zároveň ďakujeme všetkým Vám, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporuje Dom svätého Juraja počas celého roka. Nech Vás za Vašu dobrotu Božské Dieťa obdarí svojou láskou a pokojom, a naplní vaše srdcia radosťou. Z Domu svätého Juraja Vám prajeme požehnané Vianoce a celý nový rok 2024.  Ďakujeme!