Zo srdca ďakujeme

Veľmi sa tešíme a ďakujeme dobrému Pánu Bohu, že sme mohli aj tohtoročné sviatky Narodenia Božieho Syna prežiť spolu s našimi klientmi v Dome svätého Juraja vo vzájomnej láske, pokoji, modlitbe, radosti i tichosti. Ich slávenie sme začali večernou svätou omšou v Kaplnke sv. Jozefa. Ďakujeme aj Vám – milí naši dobrodinci, ktorí ste svojimi …