Malý výlet na Osušie

31.1.2023 sa skupinka klientov opäť vybrala na malý výlet s otcom Jozefom. Tentokrát navštívili zariadenie pre seniorov Lazár – Osušie, Ľuboriečka, kde mali možnosť nahliadnuť do reminiscenčnej izby a pozrieť si priľahlý areál zariadenia.