Púť našich zamestnancov

Pri príležitosti 10. a 5. výročia vzniku Domu svätého Juraja dostali naši zamestnanci hodnotný dar. Začiatkom júna putovali spolu s duchovným otcom zariadenia, pátrom Františkom, kúsok za hranice Slovenska – na maďarské národné pútnické miesto Szentkút. Súčasťou programu bola spoločná sv. omša so zasvätením sa Panne Márii a požehnaním zázračných medailí, ktoré potom dostali ako darček. Ďakujeme za spoločne strávený čas a pekný duchovný zážitok. Nech nám Panna Mária aj naďalej pomáha vykonávať svoju službu z lásky – k Bohu i k blížnemu.